was successfully added to your cart.

Giỏ hàng

Cùng chung tay chống dịch COVID-19

By Tháng Ba 2, 2021 Truyền Thông

Ngày 13/04/2020, MyVita đã đồng hành tài trợ những vật dụng y tế cần thiết đến Sở Y Tế và các bệnh viện ở TP. HCM để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe những người bệnh của các y tá, điều dưỡng ở đầu chiến tuyến chống dịch.

Mọi người hãy cùng nhau chung tay vì cộng đồng, hãy ở nhà và hoàn thành đúng yêu cầu của chính phủ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Để lại một câu trả lời

1900 54 54 69